Fôringsrutiner og ordensregler på fôrrom.

1.      Ordensregler fôrrom:

a.      Alle måltider skal lages klart på forhånd og legges på anvist plasser.

b.      Grovfor skal lages til i merkede sekker/poser og kraftfôr skal lages til i merkede bøtter.

c.       Du skal alltid kostes på høyrom etter at du har lager til eget fôr.

d.      Dør til høyrom skal alltid være lukket.

e.      Det er ikke lov å hoppe i høyet.

 

Fôringsrutiner:

 2.      Det skal alltid gis grovfôr før kraftfôr.

a.      Gi hestene som bråker fôr først.

b.      I helger blir det ikke byttet dekken på hester ved utslipp. Det er heste- eiers ansvar at hesten har på riktig dekken.

c.       Fôrrytter sørger for at skolehester har riktig dekken på.

 

3.      I paddock skal hestene alltid ha tilgang til reint vann.

a.      I ukedagene har stall ansatte ansvar for å påse at ridesenterets hester har vann. I helg og ferie er det de som har helgefôring / fôringsansvar som er ansvarlig for at ridesenterets hester har vann.

b.      Privathest eierne har selv ansvar for at deres hester for vann.

 

4.      Ved bytting av helgevakter / Fôrvakt må den som bytter sørge for at den som skal ta fôring for seg, får tilstrekkelig informasjon om rutiner og regler. Et eventuelt bytte må meldes fra om til stallansvarlig for godkjenning. Det er og viktig å se til at personen er skikket til å kunne ha dette ansvaret.

 

5.      Det skal ikke fôres utenom foringstider. Man skal heller aldri gi fôr kun til egne hester. Alle hester skal fôres samtidig. Om det skal fôres utenom vanlig foringstid kan det på forhånd legges inn for i boks. Dette kan gjøres på dagtid når hestene er i luftegård. Det skaper veldig uro og lite trivsel når en hest blir fôret og de andre står uten mat.

 

Fôringsrutiner og ordensregler på fôrrom.

 6.      0800: Fôre frokost. Grovfôr først, kraftfôr etterpå. Sjekke at hester som ikke har drikkekar har nok vann i vannbøtter. Koste høyrom, koste lett over stallgang. Sjekke at alle hester har fått fôr.

 

7.      Mellom 0900 og 1000: Starte utslipp av hester. Alle hester har sin egen paddock. Kart over dette henger i stall. Etter utslipp, slå på strøm til paddockgjerde. Alle stallboks dører skal lukkes. Stall skal kostes grundig, det skal også kostes ganger ved stallskap og utstyrsrom. Se over at utstyr og andre ting ikke ligger på stallgang. Lys slokkes når man går.

 

8.      1400: Hestene skal inn i stallbokser. Om heste-eier ønsker at hest skal stå ute til middag, skal det gis beskjed om dette til den som fôrer. Ca 1430: Fore middag. Stall gang og høyrom kostes etter fôring. Sjekke at hester uten vannkar har vann i vannbøtter. Sjekke at alle hester har fått fôr.

 

9.      19:30 Det er hesteeiers og fôrrytters ansvar å ta hest inn fra paddock selv, om ikke annet er avtalt med de som har kveldsfôring. Hestene skal være inne innen kl 19:30. Privathester som står igjen ute står i fare for ikke å bli fôret.

 

10.  2000: Fore kvelds. Grovfôr først, kraftfôr etterpå. Fylle vann til hester som ikke har drikkekar i boks. Se etter at utstyr ikke ligger på stallgang. Koste høyrom og stallgang. Sjekke at alle dører er lukket skikkelig. Sjekke at alle hester har fått fôr. Lukke alle dører, slokke lys stall, ridehall og klubbhus.