Prisliste


  • Stalleie pr måned: 2 200 kr.

  • Stalleie enkelte dager: 200 kr. første natt, 100 kr påløpende netter.

  • Baneleie: 100 kr. pr. hest pr dag. Beløpet skal forhåndsbetales til konto: 3790.15.35648. Eller vippses til: 96619.

  • Hallkort: 10 klipp 800 kr.

  • Halvårskort ridehall: 4500 kr.

  • Overnatting klubbhus: 100 kr. pr. person pr. natt

  • Privattime med rideskolehest 350 kr. pr. time. MER

  • Förrytter: 160 kr per dag (dropp in 200 kr. per dag)

  • Bursdagsfeiring: 500 kr. for å leie av klubbhuset og 350 kr. pr. time pr. hest med hjelper.

  • Andre arrangement, pris etter avtale.