Oppstalling


Oppstalling kort-tid.

Første døgn (inkludert firstbedding) kr 250. Påløpende døgn kr 100. Ved oppstalling over 7 dager sammenhengende vil det ikke bli fakturert for halleie. Stevne-oppstalling: Se egne priser på propposisjoner.

Oppstalling Lang-Tid.

Ønsker du å oppstalle hesten din ved senteret vårt?

Vi tilbyr oppstalling for 2200kr. I stalleien får du tre föringer (frokost, middag og kvelds) samt utslipp. Helgeforing deler oppstallørene på rundgang.
Vi bruker torvstrø i boksene våre. Alt høy og torvstrø blir fakturert etter bruk.
Oppstallører er selv ansvarlig for å ta inn hesten sin fra paddock hver dag.

Hesten din får sin egen boks og paddock. Du får ditt eget skap, og kan benytte salrom, tørkerom, förrom, vaskespilt, utebane 40X80, og ridehall på 20X80. I klubbhuset vårt finner du toalett, dusj og garderobe, samt oppholdsrom og kjøkken. Det finnes også vaskemaskin.

Selv om vi har rideskole mellom 18:00 og 20:00 mandag til torsdag, vil det alltid være mulig å ri i ridehallen. Vi deler nemlig av hallen og utebanen. Sånn at vi får to 20X40 baner.

Foto: Silje Tornvik med hesten sin Weltmeer. Utsikt fra senteret.

Foto: Silje Tornvik med hesten sin Weltmeer. Utsikt fra senteret.