HMS / STALLREGLER VED SUNNFJORD HESTESPORTSENTER

Sunnfjord Hestesportsenter skal være et område som skal fremstå som et sikkert og ryddig område for alle som oppholder seg der. Alle medlemmer er medansvarlig for å oppfylle dette.

 

1) Stall
a) Det skal henge maks 1 grime, 1 leietau, 1 regndekken, 1 stall dekken på hver boks dør. Våte dekken skal henges på merkede plasser på tørkerom.
Ops. viktig. For at lufttørker på tørkerom skal virke må dør og vinduer være lukket.
b) Stall gang skal være fri for sko, hjelmer pisker, dekken, klær, osv. Utstyr skal ligge i stallskap. Man kan evt. ha en pussekasse / pussebag stående inntil vegg,
c) Når man skal stelle hest gjøres det på midten av stallen eller i stallboksen. Hester skal aldri stå usikret på stallgangen under stelling, bind hesten fast.
d) Det er ikke lov å stelle/binde hester utenfor stallboks.
e) Vaskespilt skal kostes umiddelbart etter bruk. Møkk skal fjernes. Dette gjelder også på stall-gang. Det skal kun stå 1 kost, 1 møkkespade, 1 svetteskrape i vaskespilt. Privatutstyr skal fjernes etter bruk og oppbevares i stallskap.
f) Det skal kostes etter hver foring og utslipp. Dette gjelder også utstyrsrommene, gang ved stallskap, stallgang og høyrom
g) Høyrom skal kostes, ryddes, henge opp fôrposer og kaste søppel umiddelbart etter enhver har laget fôr.
h) Det er alles ansvar at utstyrsrommene er ryddig og at ingen ting ligger på gulv. Alle har hver sin merkede salhenger og salknagg til hodelag. Evt skritteteppe skal ligge oppå sal. ALT annet utstyr skal ligge i egne stallskap.
i) Greiper, koster, spader, trillebårer ol skal alltid settes på anvist plass etter bruk. Trillebårer står i stallboks eller ute ved tømming av møkk. Greiper henger på vegg ved sideutganger på stall. Koster og spader står inntil vegg ved sideutganger.
j) Søppel skal kastes i søppeldunker. Store esker ol tar man med hjem.
k) Når man møkker i boks skal man koste etter seg. Boks dørene skal til enhver tid være lukket.
l) Ved bruk av torv, skal plast kastes på anvist plass.( Kastes i boks sammen med torv).

2) Klubbhus.
a) Alle har ansvar for å rydde opp etter seg i klubbhus.
b) Det skal avtales med klubbhusansvarlig på forhånd om overnattinger eller leier av klubbhus. De som overnatter eller leier er pliktig til å rydde klubbhuset etter seg.
c) De som bruker garderoben skal til en vær tid påse at den er ryddig og i orden.
d) Toalettene skal holdes i orden, toalettpapir, tørkepapir og håndsåpe skal være tilgjengelig.
e) Søppel dunker i klubbhuset tømmes etter behov.
f) Når klubbhuset er utleid til andre må våre medlemmer ta hensyn til det, når det gjort rent for utleie, henger ansvarlig for utleie opp en lapp med beskjed om det, som må respekteres.

3) Ridehus, ridebane og turridning.
a) Skal det ikke ligge klær, og utstyr.
b) Om man bruker hindermateriell skal dette ryddes umiddelbart på plass etter bruk.
c) Det er ikke lov å slippe hester løs i ridehus. Vis respekt og dekk til evt. huller om man longerer hest.
d) Om man rir samtidig med rideskole-undervisning skal man vise respekt og se opp for rideskoleelever.
e) Ridehus og ridebane ute skal møkkes etter bruk.
f) Aldergrense for å ri aleine er 16 år, med unntak med grønt kort. Får de som er under 16 år og ikke har grønt kort må ha med en hjelper.
g) Det er ikke lov å ri sprang aleine, det skal alltid være minimum 2 personer tilstede. Ryttere under 16 år må ha med seg en person som har fylt 18 år. Presoner under 16 år er pålagt å ri med sikkerhetsvest når de rir sprang.
h) Alle er pålagt å bruke sikkerhetsutstyr som hjelm, Sikkerhetsvest og rette skotøy. Det skal brukes reflekser når man rir tur.

4) Paddock og inn- / utslipp
a) Alle hester har egne paddocker se eget paddock kart, henger på oppslagstavle i stall.
b) Det skal møkkes hver dag.
c) Og det skal fylles rent vann i vann- dunker hver dag. Vannslanger skal legges på plass etter bruk. Evt høy som ligger etter måltider skal fjernes.
d) La aldri en hest stå alene ute i paddock / beite.
e) Det er PÅBUDT Å LEIE HESTER TIL OG FRA PADOCK MED LEIETAU!!!
f) I helger blir det ikke skiftet dekken på hest ved utslipp. Det er da heste-eiers ansvar at hest har på riktig dekken.
g) Strømboks skal alltid stå på når det er hester i paddock. Husk å slå på strømmen etter at du henter hesten din.
h) Hestene skal være inne til kvels senest kl 1930. Privatheste eiere og fôrryttere er ansvarlig for at deres hester blir tatt inn. Ps. Se egne foringsrutiner.
i) For å ta inn og ut hester fra paddockene skal vedkommende ha minimum knapp 2 fra rideskolen.

5) Generelt.
a) ALLE har egen ansvar for at senterets område skal holdes ryddig og være et sikkert område for dyr og mennesker.
b) Den som har kveldsfôring har ansvar for lys i hall, stall og klubbhus blir slokket.
c) Det er ikke lov å løpe med hest rundt stallområde, ridehall, ridebane og golfbanen.
d) Det er ofte stor aktivitet på området med både biler med og uten hengere og hester som skal ut eller inn på stall eller paddock. Vis respekt for gående og annen ferdsel.
e) I bokser og paddock er det ikke tillat for uvedkommende å oppholde seg, vær obs på at paddockene har strømgjerde som står på når hestene oppholder seg der.
f) Når hestene er ute på beite, i paddock, i stall eller når de er under forflytting, skal det utvises den største forsiktighet slik at de ikke blir skremt. Hester er store dyr som kan være farlige hvis de blir skremt.
g) Barn som ikke går i rideskole, er på barneriding eller er på besøk med foresatte, er hele tiden de foresatte sitt ansvar.
h) Det er båndtvang for hund på senterets ridebane, ridehus og i stall når det pågår rideskole og stevn.
i) Sunnfjordridesenter stengt 22:00 om kvelden. Aktiviteter etter kl 22:00 må avtales med stallansvarlig på forhånd.
j) Flora hestesportsklubb godtar ikke mobbing eller utfrysing.
• Motto: Vi framsnakker hverandre og vi snakker med hverandre.
k) Fartsgrense / Fartssone på senterområde er 20 km/t. unntak er ridebane og ridehus.
l) Det er røyking forbud inne i alle bygg på Sunnfjordhestesport senter sitt område.
m) Flora hestesportsklubb tar ikke ansvar for ting og gjenstander som blir borte. Vi anbefaler at alle tar vare på tingene sine, låser dem inne og at verdier ikke ligger tilgengelig.

6) Brudd på reglene til Flora hestesportsklubb vi få konsekvenser alt etter hvor alvorlig bruddet regnes.
a) Ved ordensbrudd vil vi fakturere for de merkostnader det påfører vår driften.
b) I verste fall kan regelbrudd føre til bortvisning, erstatning, og politi anmeldning.
c) Vi aksepterer ikke tyveri. Tyveri vil bli anmeldt til politi.

Fôringsrutiner og ordensregler på fôrrom.

1. Ordensregler fôrrom:
a. Alle måltider skal lages klart på forhånd og legges på anvist plasser.
b. Grovfor skal lages til i merkede sekker/poser og kraftfôr skal lages til i merkede bøtter.
c. Du skal alltid kostes på høyrom etter at du har lager til eget fôr.
d. Dør til høyrom skal alltid være lukket.
e. Det er ikke lov å hoppe i høyet.

2. Det skal alltid gis grovfôr før kraftfôr.
a. Gi hestene som bråker fôr først.
b. I helger blir det ikke byttet dekken på hester ved utslipp. Det er heste- eiers ansvar at hesten har på riktig dekken.
c. Fôrrytter sørger for at skolehester har riktig dekken på.

3. I paddock skal hestene alltid ha tilgang til reint vann.
a. I ukedagene har stall ansatte ansvar for å påse at ridesenterets hester har vann. I helg og ferie er det de som har helgefôring / fôringsansvar som er ansvarlig for at ridesenterets hester har vann.
b. Privathest eierne har selv ansvar for at deres hester for vann.

4. Helgevakt / Fôrvakt
Ved bytting av helgevakter / Fôrvakt må den som bytter sørge for at den som skal ta fôring for seg, får tilstrekkelig informasjon om rutiner og regler. Et eventuelt bytte må meldes fra om til stallansvarlig for godkjenning. Det er og viktig å se til at personen er skikket til å kunne ha dette ansvaret.

5. Generelt foring.
Det skal ikke fôres utenom foringstider. Man skal heller aldri gi fôr kun til egne hester. Alle hester skal fôres samtidig. Om det skal fôres utenom vanlig foringstid kan det på forhånd legges inn for i boks. Dette kan gjøres på dagtid når hestene er i luftegård. Det skaper veldig uro og lite trivsel når en hest blir fôret og de andre står uten mat.

6. Frokost.
Kl 08:00 Fôre frokost. Grovfôr først, kraftfôr etterpå. Sjekke at hester som ikke har drikkekar har nok vann i vannbøtter. Koste høyrom, koste lett over stallgang. Sjekke at alle hester har fått fôr.

7. Utslipp.
Mellom kl 09:00 og 10:00 Starte utslipp av hester. Alle hester har sin egen paddock. Kart over dette henger i stall. Etter utslipp, slå på strøm til paddockgjerde. Alle stallboks dører skal lukkes. Stall skal kostes grundig, det skal også kostes ganger ved stallskap og utstyrsrom. Se over at utstyr og andre ting ikke ligger på stallgang. Lys slokkes når man går.

8. Innslipp 1.
Kl 14:00 Hestene skal inn i stallbokser. Om heste-eier ønsker at hest skal stå ute til middag, skal det gis beskjed om dette til den som fôrer.
Ca kl 14:30: Fore middag. Stall gang og høyrom kostes etter fôring. Sjekke at hester uten vannkar har vann i vannbøtter. Sjekke at alle hester har fått fôr.

9. Innslipp 2.
Kl 19:30 Det er hesteeiers og fôrrytters ansvar å ta hest inn fra paddock selv, om ikke annet er avtalt med de som har kveldsfôring. Hestene skal være inne innen kl 19:30. 

10. Kveldsforing.
Kl 20:00 Fore kvelds. Grovfôr først, kraftfôr etterpå. Fylle vann til hester som ikke har drikkekar i boks. Se etter at utstyr ikke ligger på stallgang. Koste høyrom og stallgang. Sjekke at alle dører er lukket skikkelig. Sjekke at alle hester har fått fôr. Lukke alle dører, slokke lys stall, ridehall og klubbhus.