Vaksinering


Reglar for vaksine:
Pga. mye trafikk ut og inn av stallen, skal alle oppstallørene ha hestene sine vaksinert til en vær tid. Som besøkende, må du fremlegge hestepass med gyldig vaksinering. Spør din veterinær ang. vaksinering. Vi er strenge fordi vi er så glad i hestene våre, i din også  Hvem vil vel ha en syk hest?