Årsmøte i Flora Hestesportklubb

Saker
1. Konstituering
2. Godkjenning av klubbens årsmelding
3. Godkjenning av klubbens reviderte regnskap
4. Godkjenning av innkomne framlegg, en sak.
5. Vedta forslag til kontingent:
Familie Kr 750, enkel medlem kr 550 m/blad og 300 medlem og støtte medlem.
6. Vedta foreslått budsjett.
7. Avgjøre laget sin organisasjon
8. Valg
a) Valg av styreleder
b) Styre- og varamedlemmer
c) Valg av revisor
d) Valg av medlemmer til å signere årsmøteprotokollen
e) Representanter til Rytterkrinsen i Sogn og Fjordane sitt årsmøte for 2015
Stig, styreleder.

Velmøtt

Flora Hestesportklubb ønsker velkommen til årsmøte i Flora Hestesportklubb, 30.Mars 2016 kl 20.