Ledig stallplass

Oppstalling kort-tid

Første døgn (inkludert firstbedding) kr 200. Påløpende døgn kr 100. Ved oppstalling over 7 dager sammenhengende vil det ikke bli fakturert for halleie. Stevne-oppstalling: Se egne priser på propposisjoner.


Oppstalling lang-tid

Vi tilbyr oppstalling for 2000kr. I stalleigen får du, tre föringen og utslipp. Helgeforing går på rundgang. Vi bruker torvstrø i boksene våre. Høy, og torvstrø blir fakturert etter bruk.

Hesten din får sin egen boks og padock. Du får ditt eget skap, og kan benytte salrom, tørkerom, förrom, vaskespilt, utebane 40X80, og ridehall på 20X80. I klubbhuset vårt finner du toalett, dusj og garderobe, oppholdsrom og kjøkken. Der finnes også vaskemaskin.